Един момент всъщност е равен на 90 секунди

Моментът е средновековна единица за време. Движението на сянката по слънчевия часовник е представлявало 40 момента за един слънчев час. Часът в този случай е 1/12 от периода между изгрева и залеза. Дължината на слънчевия час е зависела от дължината на деня, която пък е зависела от сезона, така че дължината на момента не може да се определи с точност в модерни секунди, но средно отговаря на около 90 секунди.

Денят е бил разделен на 24 часа (дванадесет часа ден и също толкова нощ), а часът е бил разделен на четири четвъртини, десет минути и 40 момента.

Единицата момент е била използвана още от 8-и век до появата на механичния часовник и въвеждането на 60-ичната система в края на 13-и век.

One Response

  1. Димитър Марковски ноември 11, 2019