5 бързи факта за мравките

1 Идентифицирани са 12 500 вида мравки от общо 22 000 вида, за които се смята, че съществуват. Те съставляват около 1.4% от общия брой видове насекоми и около 20% от земната животинска биомаса

2 Eciton burchellii, вид огнена мравка, напада във формации, които се разпростират на до 20м широчина и 200м дължина и наброяват стотици хиляди бойци.

3 Царицата мравка може д живее до 3 години. Работничките пък обикновено доживяват до най-много 2 години, което пак е доста сред насекомите.

4 Японската дума за „мравка“ се изписва като два преплетени йероглифа – единият означава „насекомо“, а другият „лоялност“.

5 Мравките са жилави малки твари, които бродят по земята от 140 милиона години и вероятно ще продължат да го правят още дълго.