Много големият телескоп в Чили е огромен и най-продуктивният в света

Много големият телескоп (VLT) е съоръжение, опрерирано от Европейската южна обсерватория в пустинята Атакама, Чили. VLT се състои от четири индивидуални телескопа, всеки с основно огледало с диаметър 8.2м, които обикновено се използват отделно, но могат да действат и заедно за постигане на много висока ъглова резолюция.

Много големият телескоп в Чили е огромен и най-продуктивният в света

Четирите оптични телескопа са кръстени Анту, Куюен, Мелипал и Уепун, което са думи за астрономически обекти на езика мапуче.

Телскопите снимат във видимата и ИЧ светлина. Всеки от тях може да засича обекти около 4 милиарда пъти по-бледи, отколкото би могло човешкото око.

VLT е най-продуктивният телескоп за астрономията, като единствено Хъбъл вади повече научни доклади при опериране във видимата светлина. Сред най-важните открития на VLT са първата директна снимка на екзоплането, следенето на индивидуални звезди, движещи се около супермасивна черна дупка в Млечния път и засичането на остатъчния ефект от най-далечното известно изригване на гама лъчи в космоса.

Използвайки VLT, учените също така са успели да установят възрастта на най-старата звезда в нашата галактика. Тя е на 13.2 милиарда години и е родена в най-ранните мигове на вселената.