Сингапур е третата най-богата страна в света

Парите дават много предимства и това е доста явно, когато разгледаме най-богатите страни в света. Там стандартът на живот е значително по-висок, отколкото на повечето други места. Това се изразява в по-добро здравеопазване, по-голяма продължителност на живота, по-големи доходи, повече спестявания, по-малко безработни и голямо разнообразие от социални и държавни програми, чиято цел е да се грижат за благосъстоянието на народа.

Сравнението е на базата на БВП на глава от населението, което дава по-точна представа за стандарта на живот, когато сравняваме по-малки страни с по-големи икономики като САЩ, Китай и Япония. Така, ако щете вярвайте, оказва се, че Ирландия има по-висок БВП на глава от населението спрямо Германия и е една от най-богатите и развити страни в Европа и света. Ето ги и другите изненади в списъка.

15. Кувейт – $38 775
14. Канада – $39 000
13. Ирландия – $39 500

Ирландия

12. Австрия – $39 700
11. Австралия – $39 800
10. Холандия – $40 973
9. Швейцария – $41 950
8. Хонконг – $45 944

Хонконг

7. САЩ – $46 860
6. ОАЕ – $47 439
5. Бруней – $48 333
4. Норвегия – $51 959

Норвегия

3. Сингапур – $56 694
2. Люксембург – $81 466
1. Катар – $88 222