Зеландия може да стане осмият континент

Учените са на път да признаят нов континент, който се намира под водната повърхност на Тихия океан. Името на новия материк е Зеландия и се намира в близост до Австралия. Той обхваща считания досега за остров Нова Зеландия и френския остров Нова Каледония, съобщава английският вестник Daily Mail.

Зеландия

сн.: Pixabay

Откриването на новата земя се дължи на усилията на група геолози от Австралия, Нова Зеландия и Нова Каледония, които правят подробен геологически анализ на земните маси в района. Още през 1995 г. земната площ под Нова Зеландия е изследвана, а ученият Брус Люендик ѝ дава името Зеландия. Тогава обаче тя не отговаря на всички критерии, за да бъде призната за континент.  Това, което ѝ липсвало, било единна маса с ясно очертани граници.

Днес информацията, предоставена от спътниковите технологии, дава много по-детайлна представа за океанското дъно и е на път да нареди Зеландия до днешните седем континента. Така тя ще стане най-малкия по размер континент със своята площ от 4,9 милиона квадратни километра, 94% от които са под морското равнище. За сравнение площта на Австралия, която е най-малкият в момента континент, е 7,7 милиона квадратни километра.

Останалите критерии, определящи континенталния характер на земната маса, също са налице – високо издигната суша, наличие 3 вида скали – седиментни, метаморфни и вулканични, плътна земна кора.

Направените проучвания сочат, че този земен къс се е отделил от Австралия преди около 80 милиона години. Научната стойност на откритието е голяма, тъй като специалистите са поставени пред предизвикателството да разберат как континенталната кора се е запазила в своята цялост за толкова дълго време.

Предстои да се правят проучвания и за наличието на изкопаеми горива в района около новия материк. Съществуват предположения, че там могат да бъдат открити залежи на стойност десетки милиони долари.